اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 337
تعداد پذیرش 101
تعداد عدم پذیرش 165

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 100
تعداد مشاهده مقاله 26032
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19266
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 13688 روز
درصد پذیرش 30 %