اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 427
تعداد پذیرش 124
تعداد عدم پذیرش 210

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 24
تعداد مشاهده مقاله 5716
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3465
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 11174 روز
درصد پذیرش 29 %