پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی (JCRIR) - مقالات آماده انتشار